Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Başvuru / International Student Application
 
 

Kesin Kayıt : 14 – 21 Ağustos 2017

Kayıt için gerekli belgeler  

8.5. Adaya ait “Online Başvuru Formu”,  

8.6. Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye 

Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",  

8.7. Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış lise diplomasının aslı, (TÜRKİYE DIŞINDAKİ ADAYLAR İÇİN GEÇERLİDİR. TÜRKİYEDE BULUNAN

ADAYLARIMIZ KENDİ KONSOLOSLUKLARINA ONAYLATACAKTIR)  

8.8. EK-1 de kabul edilen Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınav sonuç belgelerinin sınavı yapan kurumca onaylanmış hali, (DOĞRULAMA KODU

VARSA SONUÇ BELGESİNİN ÇIKTISI YETERLİ OLACAKTIR) 

8.9. Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,  

8.10. İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilmesi şarttır),  

8.11. Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu,   

8.12. Aday tarafından imzalı geçim güvencesi beyanı,(KAYIT SIRASINDA ÜNİVERSİTEMİZİN HAZIRLADIĞI FORM İMZALANACAKTIR.)

8.13. Geçerlilik süresi en az 60 gün ve üzeri olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni    

8.14. Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı (Uluslararası Nitelikli Yabancı Dil- Türkçe Yeterlik Belgesi Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmalıdır)

8.15. Altı adet 4,5 x 6 cm. vesikalık fotoğraf, (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

8.16. Adayların sağlık durumlarını gösterir sağlık kurulu raporu, 

8.17. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,  

8.18. Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.  

8.19. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.  

 

9. ÖĞRENİM ÜCRETİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadığı için “2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” a göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılından aşağıdaki tabloda belirtilen “Öğrenci Katkısı” kadar ücret alınacaktır, Bakanlar Kurulu Kararlarına göre her eğitim-öğretim yılı güncellenecektir

Buna göre;

Program

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu

Öğrenci İçin Öğrenim Ücretleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Toplam

Tıp Fakültesi

295,5 TL

295,5 TL

591 TL

Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi

247 TL

247 TL

494 TL

Diğer Fakülteler

142 TL

142 TL

284 TL

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları

95 TL

95 TL

190 TL

         
 
22 Haziran 2018 Cuma


 New Users / Yeni Kullanıcılar
E-Posta / E-Mail
Sayıların Toplamı /
Sum of the Numbers
 


 For Existing Users / Mevcut Kullanıcılar
E-Posta / E-Mail
Şifre / Password
Sayıların Toplamı /
Sum of the Numbers


Remaining Time to Log In
 
 
© Proliz Yazılım